Jesienna ofensywa produktowa Expandera

Expander rozpoczyna doradztwo w zakresie II filaru systemu emerytalnego, czyli obowiązkowego oszczędzania w OFE. Z uwagi na to, że wrzesień i październik to tradycyjnie miesiące oszczędzania wprowadza też do oferty nowe produkty inwestycyjne, m.in. kolejną lokatę strukturyzowaną oraz programy regularnego oszczędzania.  W opinii Expandera coraz bardziej uzasadniona staje się stopniowa akumulacja produktów związanych z rynkiem akcji.

Odpowiadając na potrzeby zgłaszane przez klientów Expander wprowadził do swojej oferty fundusz emerytalny. – Dążymy do tego, aby świadczone przez nas usługi doradcze były kompleksowe, tzn. obejmowały jak największy obszar finansów osobistych. Brakującym ogniwem był II filar systemu emerytalnego – mówi Małgorzata Zbierada-Tyszkiewicz, prezes Expandera. – Nasza aktywność skupiała się do tej pory na oferowaniu produktów umożliwiających dobrowolne oszczędzanie na emeryturę i ten segment zamierzamy nadal rozwijać. Jednak, aby zapewnić klientom większą kontrolę nad kapitałem gromadzonym na emeryturę, postanowiliśmy również wzbogacić naszą ofertę o doradztwo w zakresie obowiązkowego oszczędzania w OFE. Wysoka liczba osób, która co roku trafiaja do funduszu emerytalnego w wyniku losowania świadczy o tym, że wiedza na temat II filaru nie jest w Polsce powszechna. Dlatego w tym obszarze widzimy duży potencjał dla naszej aktywności – dodaje.

Za pośrednictwem Expandera można podpisać umowę członkostwa w OFE Commercial Union. – Z uwagi na to, że prawo nie pozwala na oferowanie przez jednego doradcę finansowego więcej niż jednego OFE zdecydowaliśmy się wybrać fundusz największy, mający jednocześnie stabilne wyniki inwestycyjne – informuje Małgorzata Zbierada-Tyszkiewicz, dodając, że Expander będzie analizował możliwości powiększenia tej oferty.

Firma doradztwa finansowego rozbudowuje też ofertę w zakresie dobrowolnego oszczędzania na emeryturę. Rozpoczęła sprzedaż nowego ubezpieczenia na życie z funduszami kapitałowymi – Generali Omniprofit – ze składką regularną lub jednorazową. – W pierwszym przypadku minimalna miesięczna wpłata wynosi 150 zł, co jest jednym z niższych poziomów na rynku. Czyni to ten produkt dostępnym również dla osób o niższych dochodach – mówi Grzegorz Mann, wiceprezes Expandera. Składka może być inwestowana w 38 ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych o różnych strategiach inwestycyjnych, lokujących środki w kraju i za granicą. – W okresie bessy na giełdzie produkty umożliwiające lokowanie środków w różne klasy aktywów i jednocześnie pozwalające na zmianę tej alokacji w zależności od oceny koniunktury rynkowej, są szczególnie atrakcyjne – przekonuje Grzegorz Mann.

Expander planuje też wprowadzenie  w najbliższych tygodniach kolejnego produktu ochronno-inwestycyjnego – CU Nowa Perspektywa. Posiadacz polisy sam decyduje o tym, jaka część składki przeznaczona jest na ochronę, a jaka na inwestycje.

Wcześniej, bo już 23 września, rozpoczyna się subskrypcja produktu strukturyzowanego „Salsa II”. To już druga edycja tego produktu. Unikalna strategia „Salsa” (skrót od Sharpe Alpha Long Short Allocation), opracowana przez Deutsche Bank opiera się na 10 indeksach z grupy DJ Eurostoxx, pogrupowanych w pięć koszyków sektorowych: budownictwo i surowce, telekomunikacja i technologie, energia i usługi, medycyna i branża chemiczna oraz banki i ubezpieczenia.

Strategia „Salsa” sprawdza się niezależnie od koniunktury rynkowej. W 2007 r. dała stopę zwrotu na poziomie 21,5%. Średni roczny zysk w latach 1999-2007 wyniósł 13,1%. Tylko raz w 10-letniej historii testów strategia przyniosła stratę (-0,3%). Czas inwestycji to cztery rata. Produkt ma formę ubezpieczenia na życie i dożycie i zapewnia 100-proc. ochronę kapitału.

Wrzesień i październik to tradycyjnie miesiące oszczędzania. Oczekujemy, że w tym roku zainteresowanie produktami inwestycyjnymi jesienią też będzie większe – mówi Grzegorz Mann. Dodaje, że po silnych spadkach na giełdzie doradcy Expandera będą zachęcać klientów to stopniowej akumulacji produktów związanych z rynkiem akcji.

Od tygodni Expander wskazuje na rynki wschodzące jako najbardziej zagrożone pokaźnymi stratami. Analiza wykresu indeksu MSCI EM, opisującego notowania na rynkach wschodzących, przestrzega przed zniżką o dalsze 15%. Wynika ona z wysokości utworzonej od połowy minionego roku do lata tego roku formacji głowy z ramionami. Wydaje się, że przy takiej perspektywie założenie, że WIG spadnie o 10% i sięgnie 36 tys. pkt. nie jest zbyt pesymistyczne. Naszym zdaniem, zejście indeksu do tego poziomu może rozpocząć okres kilkumiesięcznego wzrostu.

Źródło: Expander – informacja prasowa

Leave a Reply