Goldenegg rozszerza ofertę produktów strukturyzowanych

GoldeneggGoldenegg – Niezależni Doradcy Finansowi, jeden z liderów polskiego rynku doradztwa finansowego, sukcesywnie rozszerza ofertę, bijących w ostatnich miesiącach rekordy popularności, produktów strukturyzowanych.

Struktury są coraz bardziej doceniane przez naszych klientów i obok lokat bankowych, obligacji, jednostek funduszy inwestycyjnych oraz typowych polis unit-link, stanowią jeden z kluczowych elementów dobrze skonstruowanego portfela inwestycyjnego” mówi Michał Ławiński, Dyrektor ds. Rozwoju Produktów Inwestycyjnych Goldenegg – Niezależni Doradcy Finansowi.

W obecnej chwili Goldenegg na polu „struktur” współpracuje z czterema instytucjami: AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A./Noble Bank S.A., New World Holding S.A. oraz Wealth Solutions Sp. z o.o. W bieżącej ofercie dystrybucyjnej znajduje się, aż osiem produktów strukturyzowanych, trzech z tych podmiotów, wszystkie oferowane w formie korzystnej podatkowo polisy ubezpieczeniowej.

„Pragniemy, aby nasi obecni i potencjalni klienci, nie byli „skazani” tylko na jeden jedyny produkt strukturyzowany dostępny w bieżącej ofercie, jak to ma miejsce u części ze spółek doradczych, ale żeby mogli korzystać z jak najbardziej szerokiego wachlarza tego typu rozwiązań” – dodaje Ławiński.

Goldenegg nie zamierza się jednak skupiać tylko na dystrybucji i tym samym odejść od samodzielnej konstrukcji produktów strukturyzowanych. Zmniejszenie częstotliwości wypuszczania „struktur” pod własnym szyldem, ma przede wszystkim na celu podniesienie ich atrakcyjności i jakości. Dodatkowo dla klientów dysponujących znacznym kapitałem (zwyczajowo od ok. 3 mln złotych), spółka oferuje możliwość indywidualnej konstrukcji tego typu rozwiązań.

Źródło: www.goldenegg.pl – informacja prasowa, 29.07.2008
Zobacz ofertę Goldenegg

Leave a Reply