Doradcy na rynku produktów inwestycyjnych

Rola, jaką pełnią doradcy finansowi na rynku inwestycyjnym, w ciągu ostatnich lat dynamicznie się zwiększa. Produkty inwestycyjne stanowią już 12 procent całkowitej sprzedaży firm zrzeszonych w Związku Firm Doradztwa Finansowego.

Oprócz kredytów hipotecznych i innych źródeł finansowania, doradcy pomagają w kompleksowym zarządzaniu finansami osobistymi. Szczególnie istotne jest uświadomienie Polakom, że w dzisiejszych czasach, opracowanie strategii oszczędzania długoterminowego ma kluczowe znaczenie dla naszej przyszłości. Szczególnie w przypadku oszczędzania na emeryturę, gdy w obecnej sytuacji- poprzestanie na dwóch podstawowych filarach (ZUS i OFE) nie zapewni świadczenia na odpowiednim poziomie. Według obliczeń specjalistów z ZFDF, wysokość emerytury z I i II filaru dzisiejszego 24-latka w stosunku do ostatniego wynagrodzenia ma mieścić się w przedziale 40 – 60 proc.

Krzysztof Barembruch, Prezes Zarządu ZFDF:- Ponad połowa Polaków nie planuje swojego budżetu domowego. Takie zachowanie można porównać do stąpania po kruchym lodzie. Oszczędzanie długoterminowe ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa finansowego każdej rodziny. W dowolnym momencie życia mogą przytrafić się takie sytuacje jak: nagła utrata pracy, wypadek losowy bądź inna przyczyna, która wymaga środków finansowych, po które sięgamy w razie potrzeby. Rozsądnie gromadzony kapitał zapewni nam bezpieczeństwo i spokojną przyszłość.

Specjaliści ze Związku Firm Doradztwa Finansowego przekonują, że obecna sytuacja na rynku finansowym może okazać się dobrym momentem do rozpoczęcia inwestycji długoterminowych.

Krzysztof Barembruch, Prezes Zarządu ZFDF:- Choć sytuacja na rynku finansowym trudna, nie brakuje okazji do korzystnego ulokowania kapitału. Przy odpowiedniej dywersyfikacji portfela oraz monitorowaniu sytuacji na rynku można wiele zyskać. Związek Firm Doradztwa Finansowego, w ramach akcji edukacyjnej, rozpoczyna 31 marca br. działania mające na celu przybliżenie społeczeństwu podstawowych informacji dotyczących zarządzania finansami osobistymi.

Źródło: ZFDF

Leave a Reply